I århundrer har vi lært oss å leve slik, og mestre et brutalt klima som ofte holder sitt iskalde jerngrep i mange måneder av gangen

Verdens mest energieffektive
varmepumpe er norsk

Polar Energi leverer minst
35% mer energieffektivitet

Polar Energi AS er et norsk selskap som har utviklet en teknologi som gjør at luft til vann varmepumper yter markedets beste energieffektivitet. Våre produkter yter minst 35 % bedre energieffektivitet enn andre tilsvarende produkter tilgjengelig i dagens markedet. Selve innovasjonen er en større forenkling og kraftig effektivisering av hvordan varmeoverføringen fra kjølegass til vann utføres. Løsningen utløser også optimal utnyttelse av hele energiproduksjonen som kjøleprosessen i en varmepumpe avgir, og vi kan dokumentere COP verdier på opptil hele 8,4. 

Den teknologiske løsningen er registrert, godkjent og sertifisert av Patentstyret i Norge, og i hele verden forøvrig. Teknologien vil bidra til å endre hvordan luft til vann varmepumper utvikles i tiden som kommer.

Våre produkter kombinerer vannbåren varme og varmt tappevann, eller bare en av delene. Vi har moderne, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger som kan tilpasses alle typer bygningsmasse. Som erstatning eller oppgradering av eldre oljefyringsanlegg kan vi tilby optimale løsninger og redusere driftsomkostninger med opptil hele 85%.

Polar Energi AS samarbeider med med noen av de største aktørene i verden. Sammen utvikler vi miljøvennlige og meget energi effektiviserende produkter. Vårt bidrag til kostnadsbesparelser for våre kunder kan best beskrives som økonomi i verdensklasse.

Nytt eller gammelt? Bolig eller næringsbygg?
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Vi utnytter 100% av energiproduksjonen

som kjøleprosessen i en varmepumpe avgir