Kviteseid Kommune
Kviteseidhallen, 3850 Kviteseid, Norge

Polar Energi har levert en "luft til vann" varmepumpe som varmesentral til Kviteseidhallen.
Den nye varmesentralen yter 50 kW yter vannbåren varme til gulv og radiatorer, samt produksjon av varmt forbruksvann til dusj og garderobeanlegg i bygningsmassen.

Ferdig:
Januar 2022

Dekningsgrad varmepumpe:
90 %

Kapasitet vannbåren varme:
50 kW

Type systemløsning:
luft til vann varmesentral

Byggmasse:
Flerbrukshall

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
4.2

Kapasitet forbruksvann:
N/A

Utedeler:
1 x Panasonic U-18ME2E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 15°C

Dimensjonerende vanntemp:
45/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
N/A

Innedeler:
2 x VP380/440L

systemskisse.JPG