VP 380/440L - luft til vann varmepumpe

VP 380L er spesielt utviklet til industri og næringsformål.
Produktet er konstruert for å produsere vannbåren varme med høy temperatur, eller vannbåren kjøling med lav temperatur, 
til uansett størrelse, type bygningsmasse og energibehov.

VP 380L er pre-konfigurert i forskjellige typer industrimoduler med ulike varmekapasiteter og ytelse. Varmekapasitet og ytelse er avhengig av effektnivå på valg av utendørsenhet, og vi tilbyr flere konfigurasjoner fra 14 kW opptil hele 70 kW.

 

Uavhengig av effektnivå er disse modulene meget plassbesparende ettersom hver modul leveres med kun en "liten" energi-systemtank innendørs (70 x 70 x 180 cm). I prosjekter med større energibehov kan moduler multipliseres og installeres i serie med prioritetsstyring. Med Polar Energi VP 380L kan et anlegg med en varmekapasitet på 280 kW installeres på 4 m2

 

Polar Energi har nylig også lansert VP 380L "High Performance".
I denne versjonen av VP 380L har vi mer enn doblet varmekapasiteten sammenlignet med standard utgaven. Med  og med en liten energitank innendørs (70x70x180) kan du få fra 30 kW opptil hele 70 kW (45°C/35°C)

 

Energieffektiviteten er ekstrem og varmepumpen leverer økonomi helt i verdensklasse. I en ny moderne bolig kan strømforbruket som medgår til oppvarming begrenses til 5.000 kWt i året. 

Som erstatning av eldre oljefyringsanlegg vil VP 380L kunne redusere årlige fyringsutgifter med opptil 85 %.

Modern appartments in the Paleiskwartier district, 's-Hertogenbosch. The Armada buildings

Prinsippskisse:

VP150170-380440.jpg
VP150170L_enkel_prinsippskisse_2021.png

VP 380/440L - Industrimodul 25 kW

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

150 170_edited_edited.jpg
OUTDOOR_U-250PZH2E8.jpg
 
Finger about to press a power button. Hardware equipment concept. Composite between an ima

8.1 kW

OUTDOOR_U-71PZ2E5.jpg

U-71PZ3E5

energiprofil_170L.png

14 kW

OUTDOOR_U-140PZ3E5.jpg

U-100PZ3E5(8)

energiprofil_170L.png

16 kW

OUTDOOR_U-140PZ3E5.jpg

U-125PZ3E5(8)

energiprofil_170L.png

18 kW

OUTDOOR_U-140PZ3E5.jpg

U-140PZ3E5(8)

energiprofil_170L.png

For å oppnå ekstrem energieffektivitet må anlegget dimensjoneres riktig. Varmepumpens varmekapasitet og ytelse må tilpasses energibehovet i boligen. 

VP 380/440L - Industrimodul 25 kW

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

150 170_edited_edited.jpg
OUTDOOR_U-10ME2E8_A.jpg

VP 380/440L - Industrimodul 25 kW

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

OUTDOOR_U-14ME2E8_A.jpg

VP 380/440L - Industrimodul 25 kW

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

OUTDOOR_U-20ME2E8_A.jpg

VP 170L er utviklet for å yte ekstrem energieffektivitet i boenheter med et energibehov mellom 8kW og 18kW.

Polar Energi tilbyr 4 forskjellige utendørsenheter som yter ulike effektnivåer/varmekapasiteter. Riktig dimensjonering er essensielt og en viktig faktor for at du som kunde blir 100 % fornøyd med din nye varmepumpe.

radiator_02.png

55°C

A

+++

radiator_02.png

55°C

A

+++

radiator_02.png

55°C

A

+++

radiator_02.png

55°C

A

+++

170L_01_edited_edited_edited.png
170L_01.JPG