• Økonomi

    • investering​

    • energimerking

    • forbruk strøm/olje

01

ENERGIPRODUKSJONEN

Energiproduksjonen i en varmepumpe skjer bare et sted i systemløsningen. Det er i selve kondenseringen, og når energien (varmen) fra varm kjølegass overføres til vann. Etter denne fasen handler det om å unngå tap av energi (varmetap) før energien tilføres energitanken som fordeler varme til byggmassen. Etter at kondenseringen er utført vil en hver fase med varmeoverføring i systemløsningen kun representere et tap av energi (varmetap). Tapt energi (varmetap) vil ikke kunne kompenseres fra energiproduksjonen i varmepumpesystemet, men må tilføres systemet ved bruk av andre energikilder, som f.eks. elektriske varmekolber.

 

Varmepumper fra Polar Energi utfører selve kondenseringen og energiproduksjonen inne i selve energitanken, og unngår på denne måten alle andre faser av varmeoverføring i systemløsningen. På denne måten tilføres energitanken hele energiproduksjonen som varmepumpesystemet avgir. 

 

Polar Energi er alene med denne systemløsningen og tap av energi (varmetap) gjennom andre faser med varmeoverføring.

CONTACT US

02

Branding

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

CONTACT US

03

Consulting

Tell people more about the services you offer. Add your own content here.

CONTACT US