Spesifikasjoner - VP 150/170L

Energitanken VP 150/170L fra Polar Energi er en varmepumpe som kombinerer produksjon av vannbåren varme og varmt tappevann. Selve energitanken har 2 separate sylindere innebygget, den nederste for vannbåren varme, og den øverste for varmt tappevann. 

 

Med PSHI™ teknologien utføres selve kondenseringen (energioverføringen fra kjølegass til vann) inne i selve energitanken via en kondenseringscoil (spiral) som er gjennomgående i begge tanksylindre.

 

Tappevann tilføres først gjennom en forvarmingscoil i den nederste tanksylinderen, og dette genererer en temperatur på ca 40­°C på tappevannet før det tilføres den øverste tappevannstanken.

 

Med PSHI™ teknologien fortsetter varmepumpen oppvarmingen av tappevannet helt opp til 84­­°C, helt uten tilskudd av andre energikilder, som f.eks elektriske varmekolber.

150 170 and 380 440 tank and picture.png
spesifikasjoner_150170L.JPG