Hageland Harstad
9406 Harstad, Norge

Hageland og Polar Energi har et viktig symbolsk fellestrekk i våre virksomheter, og det er fargen grønn. Men det stopper ikke der. Hageland og Polar Energi har selvsagt også mer konkrete fellestrekk i vår forretningsstrategi, og da handler det om det "grønne skiftet", vår felles omtanke og handlinger for miljøet, fornybar energi og en mer bærekraftig fremtid.

 

Hos Hageland Harstad har Polar Energi erstattet det gamle oljefyringsanlegget med en ny "luft til vann" varmepumpe. Det er ikke hvilken som helst varmepumpe, men den aller nyeste produktutviklingen fra Polar Energi. Her er det installert en enkel "industri modul" med den egenutviklede og ekstremt energieffektive teknologien PSHI™. Energitanken måler kun 180 cm i høyden og 70 cm i diameter, altså mer eller mindre på størrelse med en vanlig beredertank som finnes i de fleste bolighus. Produktet heter VP 380L "High Performance", og sammen med en kompressorenhet utendørs yter denne energitanken hele

61 kW! Ser man nærmere på størrelse/ytelse er det nok her satt en liten verdensrekord på Seljestad i Harstad.

Den inverter-styrte kompressorenheten (utedelen) trekker kun 2 amp i startøyeblikket, og dette er i en helt egen klasse for kompressorer på denne størrelsen. Til sammenligning er det mange konkurrerende produkter som trekker over 100 amp i start-strøm. De positive følgende av dette ligger i dimensjoneringen av det elektriske anlegget, og ikke minst at enheten ikke påvirker "toppene" i strømforbruket, nå som effektbaserte tariffer innføres til kundene fra lokal strøm leverandør.

Vi gleder oss til å se nærmere på hvor godt den nye varmesentralen vil prestere gjennom første vinteren 21/22. Energiprofilen i et gartneri er i utgangspunktet utfordrende. Stort behov for dagslys begrenser isolasjonsmulighetene, og følgene er at denne typen bygningsmasse krever mer energi enn tilsvarende volum med bygningsmasse i andre typer virksomheter. Uansett, dette anlegget skal ikke bare gjøre godt for blomster og andre buskvekster, men også for ansatte og ikke minst bidra til en kraftig reduksjon av tidligere driftsutgifter hos Hageland Harstad.

Ferdig:
September 2021

Dekningsgrad varmepumpe:
60 %

Kapasitet vannbåren varme:
61 kw (+7°C)

Type systemløsning:
luft til vann varmesentral

Byggmasse:
Gartneri, veksthus og butikk

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
4.8

Kapasitet forbruksvann:
N/A

Utedeler:
1 x Panasonic U-18ME2E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 15°C

Dimensjonerende vanntemp:
45/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
N/A

Innedeler:
1 x VP380L "High Performance"

systemskisse_03.JPG
fasade_1.JPG

Å komme på besøk til Hageland Nathanielsen på Seljestad i Harstad er som å gå rett inn i et vakkert eventyr. Hos kunnskapsrike og hjelpsomme ansatte får du kvalitetsplanter tilpasset nordnorsk klima og all den hjelpen og inspirasjonen du trenger.

Butikken_1.jpeg
Butikken_4.jpeg
Butikken_3.jpeg

Utedel og kompressorenhet i dette prosjektet er 1 stk Panasonic U-18ME2E8. Polar Energi benytter ofte denne typen utedel på de fleste nærings- og industriprosjekter. Enheten er i en helt egen klasse i denne størrelsen, og har 2 stk inverter-styrte kompressorer innebygd.

Et byggverk rundt utedelen er under oppføring Et slikt byggverket kan også lydisoleres om ønskelig, og vil kunne dempe "lydbildet" fra kompressorenheten til godt under kravene i Norsk Standard 8175 (under 35 db mellom 23:00 og 07:00).

Oljekjel.jpeg
utedel_2.jpeg
Innedel.jpeg

I teknisk rom finner vi 1 stk VP 380L "High Performance" energitank som produserer all nødvendig vannbåren varme til hele bygningsmassen. En elkjel er installert som back-up til varmepumpen og eventuelt spisslast på de kaldeste dagene. Vi tror at denne varmepumpen vil levere 100 % av energibehovet helt uten spisslast fra elkjelen.