VP 1000L DHW

Varmekapasitet 16 kW

OUTDOOR_U-71PZH2E5.jpg
200 and 500 tank and picture.png
CONTROL_CZ-RTC5B.jpg
R32.jpg

VP 1000L DHW er en ren tappevannsvarmepumpe, utviklet og tilpasset produksjon av varmt tappevann mindre næringsbygg med stort varmtvannsforbruk. Produktet gir tilgang på varmtvann i store mengder til f.eks. frisørsalonger, vaskerier, etc. Med en COP på hele 3,91 leverer VP 1000L DHW varmtvann med et strømforbruk som er nesten 4 ganger lavere enn en tradisjonell elektrisk vamtvannsbereder.

Polar Energi har et spesielt fokus på utvikling av fremtidens tappevannsløsninger. I moderne leilighetsbygg (TEK10) står tappevannet for over halvparten av energiforbruket som medgår til oppvarming. Vi vet at myndighetene vil intensivere fokus på å redusere energiforbruket i forbindelse med oppvarming av varmt tappevann. Det er all grunn til å anta at lovverket vil bli strengere i tiden som kommer.

VP 1000L DHW er en tappevannsvarmepumpe basert på en "Split" løsning og må ikke sammenlignes med "Monoblock" løsninger. Vår løsning er kraftigere, mer energieffektiv og har en oppvarmingstid som er 4 ganger raskere. VP 1000L DHW er også den første og eneste tappevannsvarmepumpen på markedet med R32 som kjølemedie. Det gjør den også mer miljøvennlig.

Brosjyre
LOGO_R32.jpg
VP 1000L DHW png illustration.png
A+++.JPG
LOGO_R32.jpg

PSHI™ - Polar Super Heating Infusion

PSHI™ er vårt DNA og et varemerke for teknologien som er utviklet og patentert av Polar Energi. Teknologien er i dag godkjent og sertifisert av Patentstyret i Norge og i verden for øvrig. Med PSHI™ leverer vi luft til vann varmepumper med verdens beste energieffektivitet, og minst 35 % bedre enn noe annet produkt i markedet. Varmepumpene tilfredsstiller også alle krav og direktiver som EU stiller til produkter i denne kategorien.
 

PSHI™ representerer en banebrytende teknikk for varmeoverføring i en varmepumpe. Der alle andre leverandører benytter en ekstern kondensator (varmeveksler) for overføring av energi fra kjølemedium til vann, utfører vi kondenseringen og selve energiproduksjonen inne i selve energitanken . Den store fordelen med dette er optimal energieffektivitet ettersom kondenseringen og energiproduksjonen er den eneste varmeoverføringen som systemløsningen med PSHI™ utfører. I tradisjonelle systemløsninger skjer flere varmeoverføringer,og hver av dem representerer et energitap (varmetap) som påfører systemet redusert energieffektivitet. F.eks., i en Monoblock systemløsning skjer energiproduksjonen (kondenseringen) i selve utendørsenheten, og før denne energien når frem til energitanken og tilføres denne, foretar systemløsningen ytterligere 2 varmeoverføringer via platevarmevekslere. 

 

Alle varmepumper avgir «super heating» i selve kjøleprosessen, men tradisjonelle systemløsninger får ikke utnyttet denne ettersom energiproduksjonen (kondenseringen) skjer utenfor selve energitanken. Med PSHI™ utnytter vi "Super Heating" energien i tillegg til den tradisjonelle energiproduksjonen som en varmepumpe avgir. Slik oppnår vi en mye høyere vanntemperatur i energitanken enn det som er mulig med tradisjonelle systemløsninger, uten tilskudd fra eksterne energikilder, f.eks. elektriske varmekolber.

 

Alle varmepumper går automatisk i de-frost modus ved lavere utendørstemperaturer. Avrimingen er et stort energitap og alt annet enn energieffektiv. Med PSHI™ utfører vi avriming minst 7 ganger raskere og mer effektivt enn det som er mulig med tradisjonelle systemløsninger. Ved å benytte "Super Heating" prosessen til avriming tilføres energien til fordamperen i utedelen mye raskere og mer effektivt. Energinivået i energitanken forblir uberørt under avrimingen.

Designløsningen med PSHI™ gir ikke bare markedets beste energieffektivitet, men også en langt større driftssikkerhet enn tradisjonelle varmepumpeløsninger. Elementer som «flow-switch» (flow sensor) og platevarmevekslere er gjort fullstendig overflødig, og dette bidrar natulig nok til en enklere og raskere installasjon også.

De mange fordelene som PSHI™ representerer er også utførlig testet i laboratorium av Panasonic. Panasonic tilbyr i dag Polar Energi produkter og teknologi som en del av sitt eget produkt sortiment over hele Europa.
 

Med PSHI™ vil Polar Energi bidra til å revolusjonere utviklingen av «luft til vann» varmepumper i tiden som kommer. 

Premium Qualit Badge Transparent.png

KVALITET

Polar Energi produkter er 100 % utviklet i Norge, og tilpasset optimal ytelse selv når vinteren i Norge er på sitt kaldeste. Energitanken som installeres innendørs leveres i rustfritt stål av absolutt høyeste kvalitet, 316L.

Med en godstykkelse på opptil 3 mm, og isolasjonstykkelse på opptil 100 mm, leverer vi produkter med bedre spesifikasjoner enn de fleste andre. Sveising på rustfritt stål svekker den opprinnelige korrosjons bestandigheten av stålet, spesielt i og rundt sveisesømmer. Alle våre produkter syrebeises utvendig og innvendig i etterbehandlingen, og dermed gjenskapes de opprinnelige korrosjons bestandige egenskapene i det rustfrie stålet. Resultatet er produkter av ypperste kvalitet og med en forventet levetid på mer enn 30 år.

Med trygghet omkring våre kvalitetsprodukter tilbyr vi også Norges beste garantibetingelser. Energitanken som installeres innendørs leveres med 10 års full garanti i Norge.