Kleiva Fiskefarm AS
9455 Engenes, Norge

Snøhetta er arkitekt bak det nye lager og verkstedbygget til M. Arvesen Eiendom AS på Engenes i Ibestad Kommune. Verkstedhallen skal primært benyttes til reparasjoner av maskiner, motorer, hydraulikk og annet utstyr som benyttes av denne havbruksvirksomheten. Målsetningen er å forlenge levetiden på maskinpark og annet utstyr ved å utføre nødvendig service og reparasjoner raskt og effektivt i et tørt og luftig inneklima.

Polar Energi AS har levert en vel gjennomprøvd og energieffektiv "luft til vann" varmesentral på 50 kW som står for vannbåren oppvarming i hele byggmassen på tilsammen ca 1200 m2. I lager og verksted hall skjer oppvarmingen med Ecopan paneler i taket, og vannbåren gulvvarme i resten av bygget.

Energieffektiviteten på varmepumpen er ekstrem, med driftskostnader til oppvarming nesten på samme nivå som et stort bolighus.

Ferdig:
Februar 2019

Dekningsgrad varmepumpe:
100%

Kapasitet vannbåren varme:
60 kW

Type systemløsning:
luft til vann varmesentral

Byggmasse:
1200 m2, lager og verksted

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
4.8

Kapasitet forbruksvann:
N/A

Utedeler:
Panasonic U-18ME2E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 15°C

Dimensjonerende vanntemp:
45/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
N/A

Innedeler:
2 x VP380L

u_20 and 2 x VP 380L_ systemskisse.png
Fasade_4.jpeg
Fasade_3.jpeg

Snøhetta er arkitekten bak det 1200 m2 store lager og verkstedbygget til M. Arvesen Eiendom AS på Andørja.

utedel_11.jpeg

Utedel installert og igangkjørt

utedel_10.jpeg

Slik fremstår utedelen i dag.

Kompressorenheten er av typen Panasonic U-18ME2E8. Denne typen utedel benyttes ofte og på de fleste industriprosjekter som utføres av Polar Energi. Enheten er inverter-styrt og leveres og har 2 stk kompressorer, og drar kun 2 amp i startøyeblikket. De positive følgende av dette ligger i dimensjoneringen av det elektriske anlegget, og ikke minst at enheten ikke påvirker "toppene" i strømforbruket nå som effektbaserte tariffer innføres av lokal strøm leverandør (de fleste konkurrenter tilbyr utedeler med tilsvarende ytelse som drar over 100 amp i startstrøm).

Et byggverk rundt utedelen kan utføres med enkle grep. Byggverket kan også lydisoleres om ønskelig, og slik lydisolering vil dempe lydbildet fra kompressorenheten til godt under kravene i Norsk Standard 8175 (under 35 db mellom 23:00 og 07:00).

lagerhall_1.jpeg
tak_02.jpeg
tak_01.jpeg

Den vannbårne oppvarmingen av lager og verkstedhall skjer med Ecopal paneler i taket. 

Innedeler_3.jpeg
Innedeler_2.jpeg
Innedeler_1.jpeg

I teknisk rom finner vi 2 stk VP 380L energitanker til vannbåren oppvarming. Elkjelen er installert kun som back-up til varmepumpen og har ikke vært aktiv siden varmepumpesystemet ble igangkjørt. Varmepumpesystemet leverer alene 100 % av energibehovet i bygget, selv under de kaldeste periodene gjennom vinteren 2020/2021.