Polar%20Energi%20logo%20FB_edited.jpg

Konkurransen ble avsluttet

9 Mai 2021
 

Vi kontakter vinneren som også annonseres på vår facebook-side.

  • Facebook

Andre regler og vilkår:

Ved å delta i konkurransen godtar du og erkjenner at konkurransen på ingen måte er sponset, godkjent, administrert av eller tilknyttet Facebook.

KONKURRANSEPERIODE

Konkurransen pågår fra og med 22.04.21 til og med 09.05.21

Det kåres kun en vinner som trekkes fredag 14.05.21

Vinneren blir kontaktet av oss og annonsert på vår facebook side.

PREMIEN

Premien består av følgende og har en verdi på ca 150.000,- inkl. mva.:

  • 1 stk 20100, VP 150/170L systemtank

  • 1 stk 30100, kontrollboks & fjernkontroll

  • 1 stk 50200, "back-up" varmeelement

  • 1 stk 80900, 3-veis pumpeshunt

  • 1 stk Panasonic utedel, valgfri effekt 8.1, 14.0 eller 16.0 kW varmekapasitet

  • Kjøleteknisk arbeid og materiell, maks 10 meter rørstrekk mellom utedel og teknisk rom

  • Rørteknisk arbeid og materiell (fra samlestokk til systemtank i teknisk rom)
     

Vinneren kan selv bestemme når premien skal installeres, men senest 365 dager etter at vinneren er kåret og annonsert.​

HVEM KAN DELTA?

For å delta må du være minst 18 år og bostedsregistrert i Sør-Troms, Midt-Troms, Ofoten, Vesterålen eller Lofoten, innenfor avmerket område i kartet under.

I tillegg må du ha et eget prosjekt i form av å eie et hus eller hytte, og prosjektet må være planlagt for, eller tilrettelagt for, oppvarming ved bruk av vannbåren varme (gulvvarme, radiatorer, viftekonvektorer, e.l.).

 

Prosjektet hvor premien ønskes installert må ikke nødvendigvis være lokalisert i bostedskommune, men må også være innenfor avmerket område i kartet under. Man kan f.eks. være bostedregistrert i Narvik og ønske seg premien oppført på egen hytte i Lofoten.

kart_konkurranse_nytt.JPG

Oversikt over aktuelle kommuner som kvalifiserer til deltakelse i konkurransen:

kommuner.JPG

HVORDAN DELTAR DU?

Du deltar gjennom å sende inn svarskjema ovenfor her, eller ved å besøke: www.polarenergi.com/konkurranse

Deltakelsen må oppfylle alle krav til konkurransen for å kvalifisere til å vinne premien. Deltakere står i tillegg fritt til å levere utfyllende informasjon om sitt prosjekt, gjerne med sin egen motivasjon for å vinne premien.

Ditt konkurransebidrag er med i konkurransen fra den dagen det sendes inn og frem til en vinner er kåret og konkurransen er avsluttet.

Innsendelser/deltagelser som ikke er fullstendige, eller som ikke følger konkurransereglene kan bli diskvalifisert fra konkurransen.

ANSVAR

Ansvarlig for konkurransen er:

Polar Energi AS  (org.nr. 911685655) Postboks 117, 9450 Hamnvik

Premien kan ikke løses inn mot kontanter, byttes inn mot andre produkter eller overlates til noen andre. Premien er personlig og eventuell gevinstskatt betales av vinneren. 


En jury bestående av representanter fra Polar Energi AS kårer en vinner blant de innsendte bidragene som oppfyller konkurransereglene. Juryens beslutning kan ikke overklages og juryen behøver ikke motivere sin beslutning.

Polar Energi AS er ikke ansvarlig for innsendte konkurransebidrag. Det er deltageren som er ansvarlig for at samtlige kontaktopplysninger er riktig. Deltagelsen må ikke være ærekrenkende, rasistisk eller på annen måte støtende. Polar Energi AS forbeholder seg retten til å fjerne bidrag som strider imot disse regler og/eller kan oppfattes som støtende, samt redigere begrunnelsen.

 

Konkurransen er ikke åpen for ansatte hos Polar Energi AS eller hos foretak som er involvert i konkurransen direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrenset til markedsføringsbyrå eller leverandører. Polar Energi AS forbeholder seg retten til å velge en annen vinner om Polar Energi AS får kjennskap til, eller med andre grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert for å delta i konkurransen.

Polar Energi AS tar ikke ansvar for konsekvensene av at konkurransebidrag er forsvunnet, skadet, sendt feil eller levert for sent til Polar Energi AS. Polar Energi AS tar heller ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer eller problem som kan påvirke innmelding/innlevering eller sluttresultatet for denne konkurransen.

I tilfelle tvist over regler, oppførsel, resultat og andre ærend i relasjon til konkurransen kommer Polar Energi AS sin beslutning til å være endelig, og det vil ikke bli startet noe korrespondanse eller diskusjon. Ved mistanke om juks har Polar Energi AS retten til å diskvalifisere bidrag. En slik beslutning kan ikke overklages.

Vinneren kommer til å kontaktes via telefon og e-post. Om ikke vinneren kan nås innen 7 dager eier Polar Energi AS retten til å utstede en ny vinner i konkurransen.

Ved å sende inn ditt bidrag i konkurransen overlater du opphavsretten gjeldende bidraget til Polar Energi AS. Det innebærer at dine rettigheter til bidraget opphører og at Polar Energi AS får anvende bidraget på valgfritt sett men bare innenfor Polar Energi AS sin normale virksomhet og i tråd med norsk lov og skikk.

Gjennom å delta i konkurransen garanterer du at du oppfyller konkurransevilkårene. Polar Energi AS forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag som ikke oppfyller konkurransevilkårene.

Konkurranser på sosiale medier som. f.eks Facebook er IKKE et samarbeid mellom Polar Energi AS og plattformen. Det er Polar Energi AS som er ansvarlig for konkurransen og benytter kun det aktuelle sosiale mediet som en plattform for å gjennomføre konkurransen.

Ved å sende inn ditt bidrag i konkurransen samtykker du til følgende behandling av dine personopplysninger og godkjenner at de opplysninger du sender inn i forbindelse med bidrag behandles for å kunne administrere konkurransen. I forbindelse med publisering av en vinner vil personopplysninger som navn, etternavn og evt sted bli publisert. Polar Energi AS behøver for- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for samtlige deltakere.

For spørsmål som gjelder kampanjen, håndtering av personopplysninger eller endring av feilaktige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt her: post@polarenergi.com
 

Du eier rett til å begjære tilgang, endring eller sletting av personopplysninger og begrensning av det samme. Du har rett til å klage til Datatilsynet vedrørende Polar Energi AS sin behandling av dine personopplysninger. Det gjøres til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo,

tlf: 22 39 69 00, e-post: postkasse@datatilsynet.no.