Lavangen Kommune
Lavangen Skole, 9457 Tennevoll, Norge

Lavangen Skole har ca 130 elever fra 1. til 10. klasse, og bygningsmassen består av 5000 m2 inkludert flerbrukshall og svømmehall. I forbindelse med installasjon av nytt lavtemperatur varmeanlegg er det gamle oljefyrte høytemperaturanlegget sanert bort. Ventilasjonsbatterier er også byttet ut og tilpasset det nye anlegget.

Den nye varmesentralen fra Polar ENergi er en "luft til vann" varmepumpeløsning med høy kapasitet. Takket være den PSHI™ teknologien som er utviklet på Ibestad, leverer det nye systemet fra Polar Energi energieffektivitet helt i særklasse med tappevann på 80°C og vannbåren varme på 50 °C. Varmepumpeløsningen er prosjektert til å dekke hele 95 % av varmebehovet fra bygningsmassen, helt uten tilskudd av annen ekstern energi som f.eks. varmekolber, etc. 

Ferdig:
April 2021

Dekningsgrad varmepumpe:
95%

Kapasitet vannbåren varme:
250 kW (+7°C)

Type systemløsning:
luft til vann varmepumpe

Byggmasse:
5000 m2, gym og svømmehall

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
4.3

Kapasitet forbruksvann:
61 kW/760 liter @ 80°C

Utedeler:
5 x Panasonic U-18ME2E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 18°C

Dimensjonerende vanntemp:
50/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
N/A

Innedeler:
8 x VP380L og 2 x VP380/440L

systemskisse_06.JPG
2_old_oilboiler.jpg

De 2 gamle oljekjelene på til sammen 400 kW var hjertet i det gamle høytemperaturanlegget. Her gikk det med hele 235 liter fyringsolje om dagen, og anlegget fremsto som et "beist" i kampen mot utslipp av klimagasser og et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Polar Energi har sanert bort fyringsanlegget og installert og implementert PSHI™ teknologien i en ny moderne og lavtemperatur "luft til vann" varmesentral på 250 kW. Den nye varmesentralen ivaretar oppvarming og produksjon av varmt forbruksvann til hele byggningsmassen.

Utedeler_7.jpeg
Utedeler_2.jpeg
5_outoor_units_U18ME5E8.jpg

Utedelene er plassert på markstativ med kondenspanne og varmekabler som leder kondensvann inn i bygget og til dertil egnet avløp. 5 stk stk store Panasonic U-18ME2E8 kompressorenheter er installert utendørs. Hver av disse enhetene har innebygget 2 stk inverter-styrte kompressorer og er det ypperste av ytelse og kvalitet i denne størrelsen. En slik enhet trekker kun 2 amp i startøyeblikket. Dette er i en helt egen klasse, og bidrar til å holde "toppene" i strømforbruket lavest mulig, og på denne måten unngår skolen unødvendig store effektbaserte tariffer fra lokal kraftleverandør.

Et enkelt byggverk rundt utedelene er oppført i ettertid. Slike byggverket kan lydisoleres om nødvendig og "lydbildet" fra kompressorenhetene kan enkelt etableres godt under kravene i Norsk Standard 8175, som er under 35 db mellom 23:00 og 07:00.

2_pcs_VP380440L.jpg
8_pcs_VP380L.jpg
Lavangen_piping_and_waterpump.jpg

I teknisk rom finner vi 8 stk VP 380L energitanker til vannbåren oppvarming og 2 stk VP 380/440L energitanker til vannbåren oppvarming og produksjon av varmt forbruksvann. Varmepumpesystemet produserer varmt forbruksvann opptil 84 °C som kontinuerlig og ved behov "mates" over i 2 stk spisslastberedere. En elkjel på 300 kW er installert som back-up og eventuell spisslast på de absolutt kaldeste dagene om nødvendig.