Bolig

 

VP 150/170L - 9 til 16 kW

Vannbåren varme og varmt tappevann
150 170 and 380 440 tank and picture.png

VP 380L - 14 til 29 kW

Vannbåren varme eller vannbåren kjøling
200 and 500 tank and picture.png
Bestseller.png
 
 
Lars_edited_edited.jpg

"Polar Energi utnytter hele kjøleprosessen i våre varmepumper og leverer energieffektivitet uten sidestykke. Vår patenterte teknologi er like enkel som den er genial. Den tradisjonelle løsningen fra alle andre produsenter, med flere varmeoverføringer i tillegg til selve kondenseringen, er rett og slett akterutseilt og ikke lenger konkurransedyktig".

Lars Hansen, Polar Energi AS, Hamnvik

Industri & næring

 

VP 380/440L - 25 kW

Vannbåren varme og varmt tappevann
Enkel systemkonfigurasjon
150 170 and 380 440 tank and picture.png

VP 380/440L - 71 kW

Vannbåren varme og varmt tappevann
Industrimodul
150 170 and 380 440 tank and picture.png
 
 

Vi leverer Panasonic ECOi produkter

til alle våre industriprosjekter.

Hvorfor ser du i denne videoen:

VP 380L - 14 til 29 kW

Vannbåren varme eller vannbåren kjøling
Enkel systemkonfigurasjon
VP380L-1.png

VP 380L - 71 kW

Vannbåren varme eller vannbåren kjøling
Industrimodul
VP380L-1.png
 
 

VP 750L DHW - 25 kW

Varmt tappevann
Industrimodul
1000 and 500 tank and picture.png

VP 1000L DHW - 31 kW

Varmt tappevann
Industrimodul
1000 and 500 tank and picture.png
 
 
 

Kjølemedie og klima

R32.jpg

Polar Energi utfører samtlige boliginstallasjoner med R32 som kjølemedie.

R32 er i dag den mest miljøvennlige kjølegassen tilgjengelig. R410A er dessverre fortsatt oftest brukt i Norge, selv om den har nærmere 3 ganger høyere GWP verdi enn R32. Valget av R32 er ikke bare en gevinst for miljøet. Med 3 ganger lavere GWP er statlige avgifter også 3 ganger lavere for R32 (398,93 per kg) enn for R410A (1.233,71 per kg). Som kjølemedie er R32 i tillegg ca 10% mer effektiv enn R410A.

GWP.JPG

GWP - Global Warming Potential kan best oversettes til norsk som Globalt Oppvarmingspotensial. GWP er en måling som gjør det mulig å sammenligne oppvarmingseffekten til de ulike klimagassene. GWP-verdiene viser til akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid over et valgt tidsrom. Oftest benyttes Kyotoprotokollen som referanse og den går ut i fra et tidsrom på 100 år ved fastsetting av GWP-verdiene til klimagassene.

Ved hjelp av verdier for globalt oppvarmingspotensial kan vi regne om utslippene av ulike klimagasser til CO2-ekvivalenter, dvs. den mengde CO2 som ville hatt den samme klimaeffekt som det aktuelle utslippet. F.eks. ville et utslipp på 1 tonn R410A tilsvare et utslipp på 2090 tonn CO2, fordi R410A har 2090 ganger sterkere klimaeffekt enn CO2. Relativt små utslipp av en klimagass med en høy oppvarmingseffekt kan derfor gjøre større skade enn store utslipp av en klimagass med en lavere oppvarmingseffekt.