PROSJEKTER

Ibestad Kulturhus - sparte 448.309,- på 1 år!

Ibestad Kulturhus er et flerbruksbygg som består av Samfunnshus, idrettshall, svømmehall og garderober. Polar Energi AS erstattet oljefyring med et industritilpasset (VRF) varmepumpesystem.

Etter første driftsår ble energiforbruket redusert med 60.000 kW. I tillegg erstatter det nye anlegget et årlig forbruk av hele 29.049 liter fyringsolje.

Alt uten endringer av innetemperatur eller øvrige bruksendringer av bygget. 

Bjerkvik  Maridalsvn.- Kostnad per mnd. 246,-!

Installasjon av luft til vann varmepumpeløsning på 112 kW. Det nye bygget med 19 leiligheter på 110 m2 får tilført vannbåren varme og varmt tappevann. Totalt strømforbruk på første driftsår var ca 75.000 kW. Fordelt på hver av de 19 leilighetene utgjør dette 3.947 kW og en ca. årskostnad per leilighet på 2.960,-

Altså, hver leilighet betaler i gjennomsnitt ca. 246,- per mnd for oppvarming og varmt forbruksvann. Vi beskriver dette best som økonomi i verdensklasse!

Geir Thorsen - oppvarming til 500,- per mnd!

Geir Thorsen i Harstad bor i en bolig på 200 m2, bygd i 1958. Han fjernet eldre oljefyringsanlegg og elektrisk varmtvannsbereder og erstattet dette med en luft til vann varmepumpe fra Polar Energi, VP 150/170L på 9 kW. Nytt anlegg forsyner huset med vannbåren varme i gulv og radiatorer, samt varmt dusj og tappevann. Geir Thorsen fikk 20.000,- i tilskudd fra Enova til dette prosjektet, og i dag er husholdningen blitt mye mer miljøvennlig og fremtidsrettet. 

Varmepumpen har redusert oppvarmingskostnadene kraftig, og årlige driftskostnader er nå bare ca 6.000,- per år, eller kun 500,- per mnd. Denne kostnaden dekker oppvarming og  varmt forbruksvann til en famile på 4.