Fordeler med PSHI™

Providing Everything You Need

Heater Check
Hand turning a knob with efficiency scale from black and red to green color. Composite ima

1. Kondenseringen

Samtlige, og absolutt alle andre leverandører, tilbyr varmepumper hvor systemløsningen er basert på at kondenseringen (varmeoverføringen fra kjølegass til vann) utføres i en separat ekstern platevarmeveksler. En slik systemløsning, med platevarmeveksler som kondensator, representerer et helt unødvendig energitap og påfører enhver varmepumpeløsning et energitap og naturlig nok påfølgende redusert energieffektivitet.

 

Polar Energi bruker den norsk utviklede PSHI™ teknologien og utfører all kondenseringen og energiproduksjon inne i selve energitanken.

På denne måten utnyttes 100 % av energipotensialet som varmepumpen yter. Følgene av denne løsningen er flere kundefordeler og bedre energieffektivitet også på andre områder.

2. Platevarmeveksler

Alle andre leverandører bruker platevarmevekslere i sine systemløsninger, og oftest i kombinasjon med en elektronisk «flow switch» som kontrollerer vannsirkulasjonen i veksleren. Over tid vil en veksleren «tette seg» og endre struktur. Dette vil påvirke sirkulasjonsmengden og skape uregelmessigheter i systemløsningen. Vi våger påstanden at langt de fleste serviceoppdrag på en luft/vann varmepumpe skyldes problemer med platevarmeveksleren og tilstøtende alarm fra «flow switch».

 

Polar Energi har fullstendig eliminert bruk av platevarmeveksler og «flow switch» i sine systemløsninger. Dette gir bedre driftssikkerhet, lengre levetid og lavere servicekostnader.

Hand flicking a single red game piece on white background, elimination.jpg
Kettle whistling, boiling kettle with steam texture on a black background. Vintage, grunge
Kettle whistling, boiling kettle with steam texture on a black background. Vintage, grunge

3. PSHI™ og Hetgass

I en kortvarig del av kjøleprosessen utvikler kjølegassen i alle varmepumper en temperatur som vesentlig overstiger kokepunktet. I kjøletekniske lærebøker beskrives denne opphøyde temperaturen som «hetgass». Ved å benytte en platevarmeveksler som kondensator forsvinner mulighetene til å utnytte den ekstra energien som «hetgassen» avgir og representerer.

 

Polar Energi bruker og utnytter hele energi-potensialet som «hetgassen» avgir. Energien fra «hetgassen» tilføres direkte inn i energitanken. Ved bruk av PSHI™ teknologien "løftes" temperaturen på tappevannet fra 55°C opptil 84°C, helt uten bruk av elektriske varmekolber eller andre energitilskudd. Der andre leverandører tilfører ekstra energi til varmepumpesystemet ved bruk av varmekolber og kostbar elektrisitet, så tilfører Polar Energi tilsvarende energi til varmepumpesystemet kun ved bruk av PSHI™ teknologien.

4. Avriming

Når temperaturen synker ned mot 0°C eller lavere starter alle varmepumper en avrimingssyklus. Varmepumpesystemet reverserer normal drift, og i stedet for at energi lagres i innedelen ledes energien ut til fordamperen på utedelen for å holde denne fri for snø og is. Under avriming gir elektriske varmekolber tilskudd av energi for å opprettholde opparbeidet energinivå i systemtanken innendørs. 

Avriming vil starte ca. hvert 40 minutt og vil typisk vare ca 6 minutter fra start til slutt. På 1 døgn er altså en tradisjonell varmepumpe i avrimingssyklus hele 3 timer og 10 minutter. På 1 måned utgjør dette 4 døgn i sammenhengende avriming. I en periode på 5 måneder med kjølig værtype vil en tradisjonell varmepumpe være i avrimingssyklus hele 20 døgn sammenhengende. 13 % av den totale driftstiden går altså med til oppvarming kun med elektriske varmekolber!

Takket være PSHI™ teknologien bruker Polar Energi også «hetgassen» til avriming.  og takket være PSHI™ teknologien utføres en avrimingssyklus 7 -8 ganger raskere enn tradisjonelle varmepumper. I en periode på 5 måneder med kjølig værtype vil en varmepumpe fra Polar Energi være i avriming mindre enn 3 døgn sammenhengende og under 2 % av den totale driftstiden. Forskjellen i energieffektivitet under avriming er enorm, og sammenlignet med en tradisjonell luft/vann varmepumpe utgjør naturlig nok avrimingen alene flere tusenlapper i energibesparelse hver vinter

Wiper blades clean the car's windshield from snow, winter snowstorm icing vehicle after sn
Tea kettle with boiling water on a black background.jpg

5. Prioritet

Andre leverandører leverer også varmepumper som kombinerer vannbåren varme og varmt tappevann. En moderne og fremtidsrettet luft/vann varmepumpe bør kunne fungere optimalt med full funksjonalitet kun tilført energi fra selve varmepumpesystemet, og helt uten tilskudd av andre energikilder f.eks. elektriske varmekolber. Men, slik er det ikke. Ved forbruk av den ene funksjonen, f.eks. forbruk av tappevann, vil varmepumpen allokere 100% av energiproduksjonen til å kun kompensere for det energitapet forbruket forårsaker. Parallelt, mens dette pågår, vil elektriske varmekolber starte for å opprettholde/vedlikeholde energinivået til den andre funksjonen. Resultatet er unødig høyt strømforbruk enn det som bør kunne forventes av en moderne varmepumpe. Med PSHI™ tilfører vi energi til begge funksjoner samtidig, uavhengig av om en eller begge funksjoner er i bruk.

6. Legionella

Andre leverandører tilbyr et legionella program for å sikre tappevannskretsen ikke utvikler legionella bakterier. Elektriske varmekolber brukes til å heve temperaturen på tappevannet til over 65°C i forhåndsprogrammerte intervaller.

 

Polar Energi produserer varmt tappevann på over 80°C kun ved bruk av PSHI™ teknologien, helt uten tilskudd av andre energikilder. Behovet for legionella kontroll er fullstendig eliminert.

Legionellosis_ Are you at risk_ yes or no.jpg
Limescale in kettle. A white, chalky residue from deposit of calcium carbonate. Hard water

7. Kalk

Andre leverandører leverer også varmepumper som kombinerer vannbåren varme og varmt tappevann. En moderne og fremtidsrettet luft/vann varmepumpe bør kunne fungere optimalt med full funksjonalitet kun tilført energi fra selve varmepumpesystemet, og helt uten tilskudd av andre energikilder f.eks. elektriske varmekolber. Men, slik er det ikke. Ved forbruk av den ene funksjonen, f.eks. forbruk av tappevann, vil varmepumpen allokere 100% av energiproduksjonen til å kun kompensere for det energitapet forbruket forårsaker. Parallelt, mens dette pågår, vil elektriske varmekolber starte for å opprettholde/vedlikeholde energinivået til den andre funksjonen. Resultatet er unødig høyt strømforbruk enn det som bør kunne forventes av en moderne varmepumpe.

 

 

Med PSHI™ tilfører vi energi til begge funksjoner samtidig, uavhengig av om en eller begge funksjoner er i bruk.