Thon Hotell Harstad
Sjøgata 11, 9405 Harstad, Norge

Polar Energi AS er alene på markedet med et 3-rørs VRF varmepumpesystem som samtidig håndterer oppvarming, kjøling og varmtvannsproduksjon. Denne innovative og energieffektive systemløsningen er installert på Thon Hotell Harstad hvor den bidrar til enorme reduksjoner i hotellets driftskostnader. Installasjonen er for Polar Energi et referanseanlegg av dimensjoner og anlegget besøkes ofte av kjøletekniske eksperter fra hele verden.

Med denne varmesentralen oppnår Thon Hotell Harstad energiklasse A, og grønt energimerke iht. energiforskriften. Dette hadde ikke vært mulig dersom hotellet hadde vært tilkoblet fjernvarmen i byen. Vi tror at denne sertifiseringen vil bli et viktig konkurransefortrinn og av stor kommersiell verdi for hotellet og kampen om kundene i tiden som kommer. Spesielt ettersom andre hoteller i Harstad ikke har sertifiseringen energiklasse A innen rekkevidde.

Ferdig:
November 2020

Dekningsgrad varmepumpe:
100%

Kapasitet vannbåren varme:
180 kW

Type systemløsning:
3-rørs VRF, luft til vann

Byggmasse:
10.000 m2, 200 rom

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
4.8

Kapasitet forbruksvann:
80 kW/760 liter @ 80°C

Utedeler:
4 x Panasonic U-16MF3E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 15°C

Dimensjonerende vanntemp:
45/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
120 kW

Innedeler:
14 x VP380L og 2 x VP380/440L

systemskisse_png_1.png
Markstativ_2.jpeg
Utedel_7.jpeg

4 stk stk store Panasonic U-16MF3E8 kompressorenheter er installert på taket til Thon Hotell Harstad. Hver av disse enhetene trekker kun 2 amp i startøyeblikket og dette bidrar stort til å holde "toppene" i strømforbruket lavest mulig, og slik at hotellet unngår høye effektbaserte tariffer fra lokal kraftleverandør.

Et enkelt byggverk rundt utedelene er oppført i ettertid. Byggverket er lydisolert og lydbildet fra kompressorenhetene er nå etablert godt under kravene i Norsk Standard 8175, som er under 35 db mellom 23:00 og 07:00.

change_over_bokser_1.jpeg
Innedeler_1.JPG

I teknisk rom finner vi 6 stk VP 380L energitanker til vannbåren oppvarming, 8 stk VP 380L energitanker til vannbåren kjøling og 2 stk VP 380/440L energitanker til vannbåren oppvarming og produksjon av varmt forbruksvann. Varmepumpesystemet produserer varmt forbruksvann opptil 84 °C som kontinuerlig og ved behov "mates" over i 4 stk spisslastberedere á 600 liter. Dette er tilstrekkelig til å forsyne gjester i 200 rom og hotellets funksjoner med tilstrekkelig varmt forbruksvann året rundt.

 

Varmesentralen inkluderer vannbåren snøsmelting av utearealer. Snøsmeltingen styres automatisk og elektronisk basert på værmelding og værprognoser fra www.yr.no

ventiler_snøsmelting.jpeg