Tine Meierier
5705 Voss, Norge

Polar Energi har levert en "luft til vann" varmepumpe som varmesentral til det nye sykehjemmet i Hamnvik.
Den nye varmesentralen yter 120 kW yter vannbåren varme til gulv, radiatorer og ventilasjon. 

Ferdig:
August 2020

Dekningsgrad varmepumpe:
N/A

Kapasitet vannbåren varme:
120 kW

Type systemløsning:
luft til vann varmesentral

Byggmasse:
Produksjon meieriprodukter

Prosjektert årsvarmefaktor (SCOP):
N/A

Kapasitet forbruksvann:
60 kW/ 760 liter @ 80°C

Utedeler:
2 x Panasonic U-18ME2E8

Dimensjonerende utetemp. (DUT):
minus 15°C

Dimensjonerende vanntemp:
45/35°C

Kapasitet vannbåren kjøling:
N/A

Innedeler:
2 x VP380/440L

Tine_(Unternehmen)_logo.svg.png
Utvendig_1.jpeg
Utvendig_6.jpeg
Utvendig_4.jpeg

Ibestad Sykehjem er lokalisert i Hamnvik, Ibestad Kommune.

Utedel_5.jpeg
Utedel_2.jpeg
Utedel_1.jpeg

Utedel og kompressorenhet i dette prosjektet er 2 x Panasonic U-18ME2E8. Polar Energi benytter ofte denne typen utedel på de fleste nærings- og industriprosjekter. Enheten er i en helt egen klasse i denne størrelsen. Hver enhet har 2 stk inverter-styrte kompressorer innebygd. Strømtrekket i startøyeblikket er kun 2 amp. De positive følgende av dette ligger i dimensjoneringen av det elektriske anlegget, og ikke minst at enheten ikke påvirker "toppene" i strømforbruket nå som effektbaserte tariffer innføres av lokal strøm leverandør (de fleste konkurrenter tilbyr utedeler med tilsvarende ytelse som drar over 100 amp i startstrøm).

Et byggverk rundt utedelen utføres med enkle grep. Et slikt byggverket kan også lydisoleres om ønskelig, og vil kunne dempe "lydbildet" fra kompressorenheten til godt under kravene i Norsk Standard 8175 (under 35 db mellom 23:00 og 07:00).

Innedeler_4.jpeg
Innedeler_1.jpeg
Innedeler_3.jpeg

I teknisk rom finner vi "Modul" nr 1 som består av 2 stk VP 380/440L energitanker til som er den primære energikilden til vannbåren varme og varmt forbruksvann til sykehjemmet. "Modul" nr 2 består av 2 stk VP 380L som gir ytterligere varmekapasitet til sykehjemmet ved behov. Elkjelen er installert kun som back-up til varmepumpen og har ikke vært aktiv siden varmepumpesystemet ble igangkjørt. Varmepumpesystemet leverer alene 100 % av energibehovet til bygningsmassen selv på de kaldeste dagene.